20180917 130230

17 września 2018 roku, w godz. 13.00 - 15.30 w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Słupsku odbyło się spotkanie w ramach warsztatów prezentujących narzędzia do prowadzenia biznesu. Warsztaty prowadził dr Przemysław Ruchlicki, ekspert prawno-gospodarczy z Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Wzięło w nich udział ok. 40 osób reprezentujących różne sektory i branże słupskiej gospodarki oraz grupa uczniów ostatnich klas Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku.

PARR seminarium USA grafika 1200x628

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A - liderem regionalnego projektu "Pomorski Broker Eksportowy" zapraszają w dniu 25 września 2018r. na praktyczne seminarium biznesowe nt. rynku amerykańskiego pt. "Discover and expand your business in America” – możliwości biznesowe dla polskich firm na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki.

prawo gospodarcze

Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje spotkanie z ekspertem prawno-gospodarczym Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom, które najbardziej dziś interesują przedsiębiorców i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. 

statuetka

Konkurs „Lider Promocji Słupskiej Gospodarki – Srebrny Niedźwiedź 2018” organizowany od roku 1998 jest jedną z ważniejszych imprez, która ma na celu promocję regionalnych przedsiębiorców.

 

Zaproszenie na stronę małe

 

Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa

i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku

serdecznie zapraszają

na II Słupską Konferencję Renowacji Zabytków

„Pomocna Dłoń Zabytkom”

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Słupska

 która odbędzie się 17 i 18. 09.2018r. w godz. od 9.00

w Ratuszu Miejskim w Słupsku

Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku tworzy bazę firm zainteresowanych współpracą w zakresie:

- efektywnej realizacji praktyk studenckich,

- dokształcania praktycznego kadry akademickiej,

Jest to kontynuacja projektu SOA pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego”. Chcemy na stałe rozszerzyć współpracę słupskich przedsiębiorców z środowiskiem akademickim.

kariera

szpital

 

Powiat Słupski zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

    Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa przekłada termin

szkolenia pt.: „Nowe zasady ochrony danych osobowych zgodnie z RODO”.

Szkolenie, które miało się odbyć w lipcu br. z uwagi na kolidowanie z wakacyjnymi wyjazdami odbędzie się w późniejszym terminie.

Nowy termin po uzgodnieniu z Kancelarią Prawną zostanie zamieszczony na FB i stronie internetowej Izby.

Za utrudnienia przepraszamy!