2

    W dniu 13.06.2017r. miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu".

     Na podstawie tej umowy projekt uzyska dofinansowanie z Regionalnego Program Operacyjny Woj. Pomorskiego na lata 2013-2020. Umowę w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego podpisał Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego a ze strony Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Prezes Zarządu PARR S.A. – Mirosław Kamiński.

    Przedsięwzięcie dotyczy wzmocnienie potencjału merytorycznego oraz organizacyjno-logistycznego PARR S.A. w celu rozbudowy oferty specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców. By wzmocnić PARR S.A do świadczenia usług dla przedsiębiorców w ramach projektu zostaną zrewitalizowane budynki poszpitalne przy ulicy Obrońców Wybrzeża 4 (budynek po Mikrobiologii oraz po zapleczu warsztatowym), a w nich przygotowane pomieszczenia, zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt, a personel SIT skorzysta ze szkoleń.

    Całkowita wartość inwestycji to ponad 14,3 mln zł, z czego prawie 6,7 mln zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

    Po zakończeniu projektu zostaną uruchomione specjalne usługi doradcze dla przedsiębiorców, które są odpowiedzią na zweryfikowane potrzeby firm.

    Od IV kwartału 2018r. planujemy uruchomienie:

  • specjalistyczna usługa doradcza w zakresie pomiarów 3D
  • specjalistyczna usługa doradcza w zakresie inżynierii odwrotnej
  • specjalistyczna usługa doradcza w zakresie prototypowania
  • specjalistyczna usługa doradcza w zakresie pomiarów termowizyjnych
  • specjalistyczna usługa doradcza w zakresie efektywności energetycznej
  • specjalistyczna usługa doradcza w zakresie instalacji fotowoltaicznych on-grid, off- grid
  • specjalistyczna usługa doradcza w zakresie zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów produkcyjnych
  • specjalistyczna usługa doradcza w zakresie ochrony praw własności intelektualnej dla firm opracowanie strategii zarządzania IP
  • specjalistyczna usługa doradcza w zakresie budowania marki przedsiębiorstwa.

    Więcej informacji o projekcie i planowanej ofercie dla przedsiębiorców można uzyskać w Słupskim Inkubatorze Technologicznym ul. Portowa 13b.