W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw z 2017r poz.1380 nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy rozpoczyna przyjmowanie wniosków: o przyznanie ze środków Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej, wnioski w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych  i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu ( na nowo opracowanych przez urząd drukach). 

    Nowo składane wnioski winny spełniać także: nowe: zasady udzielania środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w PUP w Słupsku oraz  zasady udzielania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy.

    Obowiązujące druki i zasady są dostępne na stronie internetowej urzędu http://slupsk.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania.pup

    Można je również otrzymać w urzędzie na ul. Fabrycznej 1 pokój nr 4 oraz ul. Leszczyńskiego  8 pokój nr 1.

    Dodatkowych informacji udzielają pracownicy urzędu pod numerami  telefonów: 59 845 75 18 lub 59 845 75 02.

 

 

kwota 26.121.30 zł