Słupski Inkubator Technologiczny zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM KURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

angielski

 

    Do udziału w projekcie zaproszone są osoby pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotach ekonomii społecznej zamieszkujących województwo pomorskie w wieku 18 lat i więcej, w szczególności osoby po 25 roku życia, w tym osoby 50+ oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Maksymalnie 2 osoby z jednej firmy.

OFEROWANE WSPARCIE:

- kurs języka angielskiego na poziomie:  A1/A2 -240 godz.  (A1 – Beginner A2 – Pre-Intermediate)

 

    Udział dla uczestników jest bezpłatny. Jedynym poniesionym kosztem przez uczestnika jest zakup podręczników do każdego poziomu.

Zajęcia odbywać się będą w Słupski Inkubator Technologiczny.  Zajęcia będą odbywać się 2x w tygodniu po 4 godz. dydaktyczne. W godzinach 16.30 – 19.45.

Rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2017, zakończenie: kwiecień 2018r.

    Kurs kończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOIEC. Egzamin zostanie przeprowadzony na miejscu przez zewnętrzną firmę.

    Zajęcia odbywają się w ramach projektu ”Akademia umiejętności językowych”. Projekt przygotowany przez Europejską Grupę Doradczą i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Priorytet V: Zatrudnienia, Działanie: 5.5

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na: www.sit.slupsk.pl