Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego wyraża serdeczne podziękowania za szybką reakcję na wystosowany przez niego Apel do przedsiębiorców w związku z nawałnicą, która przeszła przez nasz region 11 sierpnia. Odzew ze strony przedsiębiorców był i wciąż jest ogromny.

Dziękujemy za tę wrażliwość i wychodzenie naprzeciw ludzkiej tragedii.

 

 

Jednocześnie Państwa informujemy że konsekwentnie trwają prace nad koordynacją pomocy.

Poniżej przedstwiamy Państwu listę potrzeb ustaloną na poziomie gmin. Listę tę kierujemy do wszystkich, którzy chcieliby skontaktować się z poszkodowanymi, a także bezpośrednio do firm, które już zgłosiły swoją chęć konkretnej pomocy do Urzędu Marszałkowskiego.  

Podane są dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za koordynację pomocy w poszczególnych gminach.

001

002

003

004