20170914 102119

    W dniu 14.09.2017 r. w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej odbyło się seminarium dla przedsiębiorców.

    Było to kolejne pożyteczne spotkanie słupskiego oddziału ZUS i SIPH z myślą o firmach i prowadzących działalność gospodarczą.

 

    Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całym kraju przez wszystkie oddziały ZUS w ramach tegorocznej edycji Tygodnia Przedsiębiorcy. Tematem spotkania była  „e_ Składka – nowy wymiar rozliczeń”. Seminarium obejmowało tematykę zmian i udogodnień jakie zostaną wprowadzone od 01.01.2018 roku w opłacaniu składek przez przedsiębiorców na jeden spersonalizowany rachunek.

    W trakcie seminarium uruchomiono stanowisko eksperckie umożliwiające  założenie profilu zaufanego na PUE. Jednocześnie ZUS O/Słupsk promował wśród uczestników  spotkania funkcjonalności PUE dla płatników.