29 września 2017 roku w godzinach 9.00 – 13.00 w słupskim ratuszu odbędzie się I Słupska Konferencja Renowacji Zabytków organizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska przez słupską Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku i Słupską Izbę Przemysłowo-Handlową.

DSCN1681

 

    Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z ochroną i opieką nad zabytkami, renowacją zabytkowych obiektów oraz zaprezentowanie materiałów i technologii używanych do odnawiania zabytków. W konferencji wezmą udział wykładowcy uczelni z Torunia, Warszawy i Wrocławia zajmujących się konserwacją zabytków, którzy przedstawią specyfikę prac renowacyjnych oraz charakterystykę i atrybuty zabytkowych budowli. W związku z tym, na konferencję organizatorzy zapraszają pracowników urzędów zajmujących się ochroną zabytków, właścicieli zabytków, instytucje zarządzające zabytkowymi nieruchomościami, osoby zaangażowane w opiekę nad zabytkami oraz firmy i rzemieślników zajmujących się renowacją starych obiektów.

    W procesie  przywrócenia uroku starym, stuletnim kamienicom, niezwykle ważną rolę odgrywa współpraca z lokalną społecznością. W Słupsku znajduje się kilkaset wiekowych kamienic, którymi zarządza PGM Sp. z o.o., a większość z tych obiektów stanowią wspólnoty mieszkaniowe. Głównym celem współpracy PGM i wspólnot jest wykonanie rewitalizacji budynków znajdujących się w starej części miasta.  Już teraz możemy podziwiać pięknie odrestaurowane elewacje kamienic m.in. przy ulicach: Krasińskiego, Niedziałkowskiego, Mickiewicza, Tuwima i Wojska Polskiego. Należy podkreślić, że to głównie dzięki aktywnym wspólnotom zawdzięczamy w Słupsku tak dużą ilość zrealizowanych modernizacji budynków. Wykorzystały one szansę, jaką oferował projekt rewitalizacji Traktu Książęcego, czyli możliwości uzyskania przez wspólnoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do 70% kosztów kwalifikowanych oraz zaangażowaniu na ten cel dużych środków finansowych miasta. W rezultacie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej wspólnie ze wspólnotami mieszkaniowymi,  w latach 2011-2016 zrealizowało ponad 100 remontów zabytkowych kamienic.

    Warto, by tym śladem podążali też inni użytkownicy zabytków. Konferencja ma ich do tego zachęcić oraz służyć radą i pomocą w przeprowadzeniu remontu zajmowanych obiektów. Zainteresowani udziałem w konferencji mogą kontaktować się z WUOZ w Słupsku, tel. 59 842 64 34 lub biurem SIPH, tel. 59 842 68 97.