PENX6066

 

29.09 br. w Słupsku odbyła się I Słupska Konferencja Renowacji Zabytków zorganizowana przez Słupską Izbę Przemysłowo-Handlową i słupską Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. 

 

W konferencji obradującej w słupskim ratuszu wzięło udział 135 osób z terenu byłego województwa słupskiego zajmujących się ochroną zabytków, w tym: pracowników instytucji i gmin zarządzających zabytkami, właścicieli zabytków, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych starych kamienic, konserwatorów, rzemieślników i firm budowlanych zajmujących się renowacją dawnych obiektów. W konferencji uczestniczyła Krystyna Danilecka-Wojewódzka – z-ca Prezydenta Miasta Słupska oraz Agnieszka Kowalska -Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku,a ze strony organizatorów: Krystyna Mazurkiewicz-Palacz -kierownik słupskiej delegatury WUOZ w Gdańsku i Jan Czechowicz – Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Podczas obrad zastanawiano się jak powstrzymać proces degradacji zabytków, co robić by przywracanie ich dawnej świetności odbywało się zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem konserwatorskim oraz jakich używać metod i materiałów, by renowacja dawała oczekiwany rezultat.

Dobre rady i podpowiedzi w tym zakresie uczestnicy obrad otrzymali od wykładowców znanych uczelni konserwacji zabytków z Warszawy, Wrocławia i Torunia. Prezentując obiekty z wielu regionów całego kraju pokazali oni specyfikę prac renowacyjnych oraz charakterystykę, atrybuty i współczesne wykorzystanie zabytkowych budowli. Uzupełnieniem takich prezentacji było przedstawienie skutecznych technologii i materiałów renowacyjnych w wykonaniu przedstawicieli producentów materiałów do renowacji zabytków, a zarazem partnerów konferencji, firm: KEIM Farby Mineralne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, REMMERS Polska Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym i Farby KABE Polska Sp. z o.o. w Katowicach.                                        

W procesie  przywrócenia dawnego wyglądu starym, stuletnim kamienicom, niezwykle ważną rolę odgrywa współpraca z lokalną społecznością. W Słupsku znajduje się kilkaset wiekowych kamienic, którymi zarządza PGM Sp. z o.o., a większość z tych obiektów stanowią wspólnoty mieszkaniowe. Głównym celem współpracy PGM i wspólnot jest wykonanie rewitalizacji budynków znajdujących się w starej części miasta.  Już teraz można podziwiać pięknie odrestaurowane elewacje kamienic m.in. przy ulicach: Krasińskiego, Niedziałkowskiego, Mickiewicza, Tuwima i Wojska Polskiego. Należy podkreślić, że to głównie dzięki aktywnym wspólnotom zawdzięczamy w Słupsku tak dużą ilość zrealizowanych modernizacji budynków. Wykorzystały one szansę, jaką oferował projekt rewitalizacji Traktu Książęcego, czyli możliwości uzyskania przez wspólnoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do 70% kosztów kwalifikowanych oraz zaangażowaniu na ten cel dużych środków finansowych miasta. W rezultacie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej wspólnie ze wspólnotami mieszkaniowymi,  w latach 2011-2016 zrealizowało ponad 100 remontów zabytkowych kamienic.

Warto, by tym śladem podążali też inni użytkownicy zabytków, a konferencja dała ku temu zachętę. Każdy, kto na niej nie był, a chciałby jeszcze pozyskać przydatne do renowacji informacje może kontaktować się z WUOZ w Słupsku, tel. 59 842 64 34.

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują Urzędowi Miejskiemu w Słupsku za udostępnienie pod obrady pięknej, historycznej Sali, p. Januszowi Kazimierskiemu właścicielowi Zakładu Usług Inwestycyjnych w Słupsku, który zajmuje się odnawianiem dawnych obiektów za oprowadzenie uczestników konferencji po zabytkach Słupska, a także właścicielom hotelu Atena za przyjęcie dla naszych gości, firmie Cateringowej Riwiera za słodki poczęstunek i Hurtowni NEO za przygotowanie dekoracji kwiatowej.

 

 

 

Zdjęcia Oskar Szulecki i Marta Hudko.

 

Fotoreportaż