Przedsiębiorco, ponieważ jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, od 1 stycznia 2018 r. przekażesz wszystkie składki na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym, w czwartym kwartale 2017 r. 

 Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list:

  • zgłoś się do placówki ZUS lub
  • zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 16 00)

       Ważne! Jeśli nie będziesz znał swojego numeru rachunku składkowego, w 2018 r. nie opłacisz składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

W 2018 r. jednym przelewem opłacisz składki na:

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

       Nie będziesz podawał w przelewie jakie składki i za jaki okres opłacasz. ZUS każda wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.

 

Jeżeli będziesz miał długi składkowe, to twoja wpłata pokryje najstarszą należność. Wówczas będziesz miał zadłużenie za bieżący okres, co wpłynie min. na twoje prawo do zasiłku chorobowego.

Pamiętaj!  Ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolne. Pozostaniesz w nim tylko wtedy, kiedy opłacisz składki w terminie i w pełnej ich wysokości.

      Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, powinieneś wystąpić  do ZUS i podpisać układ ratalny. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń.

      Więcej informacji znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka .

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku

Aneta Pawłowska