W Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej odbyło się szkolenie dla pracodawców nt. zatrudniania cudzoziemców. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 przedstawicieli firm zainteresowanych taką formą zatrudniania. Zapoznali się oni z obowiązującymi przepisami udzielania pracy dla osób posiadających prawo pobytu w Polsce. Wykładnię w tym zakresie przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy w Słupsku, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku oraz Placówka Straży Granicznej w Ustce.

DSCF0539

 

Na spotkaniu omówiono między innymi:

  • kwestie zawierania umów (formy zatrudnienia) z obcokrajowcami, w tym za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej
  • prawa i obowiązki cudzoziemców zatrudnianych na terenie RP,
  • warunki, które muszą być spełnione, by praca cudzoziemców była legalna,
  • zasady wydawania zezwoleń na pracę w tym z uwzględnieniem zmian, jakie wejdą w życie z dniem 1.01.2018r.
  • inne nurtujące przedsiębiorców kwestie.

DSCF0523 

DSCF0557