pobrane e zla

Od 1 stycznia 2016  roku lekarz prowadzący leczenie może wystawić zwolnienie lekarskie elektroniczne, tzw. e-ZLA. W dalszym ciągu także zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy może być wypisane na papierowym formularzu (ZUS ZLA).

Jakim zmianom ulegnie forma przekazu zwolnienia lekarskiego? 

Od 1 lipca 2018 roku  lekarze będą zobowiązani, aby wystawiać zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej.

W związku z tym  -  zwolnienia lekarskie w wersji papierowej  można stosować  do 30 czerwca 2018 roku.

Jak wygląda „droga przekazu”  e-ZLA?

 

Przekaz e-ZLA skraca czas „dotarcia” zwolnienia lekarskiego do właściwego podmiotu, ponieważ:

  • - lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu

lub profilu zaufanego e-PUAP) elektronicznie do ZUS, 

  • - następnie ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek na jego profilu na PUE ZUS,  nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA

(bez podawania numeru statystycznego choroby),

  • - informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

 

Jakie są zalety e-ZLA?

 Elektroniczna forma zwolnienie lekarskiego odciąża pacjenta, ponieważ nie musi dostarczyć w ciągu 7 dni papierowej wersji zwolnienia lekarskiego pracodawcy

(w przypadku  pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

W efekcie - ewentualne obniżenia kwoty zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu – już nie dotyczą pacjenta,

któremu lekarz wystawił ZUS ZLA.

Czy oprócz e-ZLA potrzebne są inne dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego?

 

Dodatkowo – zaświadczenie płatnika składek powinny złożyć następujące osoby: 

  • - prowadzący działalność gospodarczą,
  • - występujący o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia),
  • - pracownicy, którym ZUS a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe.

Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na PUE. Wniosek w jego imieniu może także złożyć pracodawca, np. poprzez ZUS Z-3.

Informacja o wystawieniu e-ZLA jest dostępna na profilu PUE ubezpieczonego.

W przypadku pytań - kontakt z pracownikami ZUS tel. 59 84-19-342.