logopatrona straż graniczna logostraż graniczna

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby przygotowawczej w Morskim Oddziale Straży Granicznej.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby proszone są o telefoniczne ustalenie terminu składania dokumentów,

tel. (59) 8155 310, (59) 8155 300,

od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 13.00

w Placówce Straży Granicznej w Ustce 

ul. Marynarki Polskiej 5

76-270 Ustka

Do pełnienia służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej preferowane są osoby zamieszkujące na terenie powiatu słupskiego oraz spełniają poniższe wymagania:

  • posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie;
  • w dniu przyjęcia do służby nie ukończyły wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w art., 61 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. nr 234, poz. 1997 z późn. zm.);
  • posiadają nieposzlakowaną opinię;
  • były i są niekarane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystają w pełni z praw publicznych;
  • posiadają co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiadają zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
  • są gotowe podporządkować się dyscyplinie służbowej;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • maja uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych).

Więcej informacji na temat niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie :

www.morski.strazgraniczna.pl