Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy przygotowania III edycji targów "Edukacja i Praca - Spotkanie Aktywnych". Targi odbędą się 27.04.2018r. o godz 10.00 - 15.00 w Hali Gryfia w Słupsku. Więcej informacji w załączeniu.

Wśród wystawców będą firmy poszukujące pracowników w różnych zawodach i specjalnościach. W związku z tym na targi zapraszamy:

- osoby poszukujące pracy w różnych zawodach o różnym stopniu kwalifikacji,

- obcokrajowców posiadających zezwolenie na pobyt i pracę w woj. pomorskim,

- osoby zarejestrowane w urzędach pracy,

- studentów także zagranicznych z Akademii Pomorskiej w Słupsku i innych uczelni,

- młodzież podejmującą decyzję o rozpoczęciu nauki w szkołach branżowych,

- emerytów i rencistów poszukujących pracy zleconej,

Dodatkowo udział w targach takich instytucji, jak PUP, WUP, ZUS, PIP, PZU oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wzbogaci nasze targi o wszystkie informacje pożądane na rynku pracy.

Dla firm wystawiających się, targi będą też okazją do promocji działalności, rozwoju branż, powstawania nowych zawodów oraz tworzenia nowych stanowisk pracy. Jesteśmy przekonani, że nasze targi przyniosą Państwu wiele korzyści.

Zgłoszenie na targi należy przesłać do dnia 06.04.2018r.

 

 

2. Koncepcja III Targi Edukacji i Pracy pdf.io 1

2. Koncepcja III Targi Edukacji i Pracy pdf.io 2

3. Zgłoszenie udziału w III Targach Edukacji i Pracy pdf.io 1

4. Specyfikacja przygotowania publikacji w GI pdf.io 1