kariera

 Zostań stażystą w Izbie!

    Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje staż dla osoby bezrobotnej zainteresowanej uzyskaniem kwalifikacji

na stanowisku Asystenta Zarządu.

    Zapraszamy zainteresowane osoby w młodym wieku, z wykształceniem średnim lub wyższym, o miłej aparycji, komunikatywne

i chętne do uzyskania praktycznych umiejętności z zakresu administracji i prowadzenia biura.

      Warunkiem uzyskania stażu jest status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy.

      Więcej info – tel. 59 842 50 98 lub 842 68 97 w godz. 8.00 – 16.00.