P1590116

We wrześniu br. odbyła się II Słupska Konferencja Renowacji Zabytków pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Słupska zorganizowana przez Słupską Izbę Przemysłowo-Handlową i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegaturę w Słupsku. W konferencji wzięło udział ponad sto osób zajmujących się ochroną zabytków oraz młodzież Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku.

 

 

W konferencji uczestniczyli pracownicy instytucji zarządzających zabytkami, właściciele zabytków, wspólnoty mieszkaniowe użytkujące stare kamienice, konserwatorzy i firmy budowlane zajmujące się renowacją dawnych obiektów.

W debacie o zabytkach wzięli też udział: Krystyna Danilecka-Wojewódzka, z-ca Prezydenta Miasta Słupska i Agnieszka Kowalska, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku zaś ze strony organizatorów Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, kierownik słupskiej delegatury WUOZ i Jan Czechowicz, Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Poza twórczą debatą konferencja była również okazją do nagrodzenia osób i firm, które propagując ideę opieki nad zabytkami w naszym regionie przyczyniły się do skutecznej realizacji prac konserwatorskich i renowacyjnych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych.

Nagrodą „Pomocna Dłoń Zabytkom” zostali wyróżnieni: Maria Rudy (rzeczoznawca ministerialny, wykładowca UMK w Toruniu) za zaangażowanie w ochronę i opiekę nad zabytkami regionu Pomorza Środkowego, w podziękowaniu za wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem działań konserwatorskich; Jarosław Dąbrowski (słupszczanin, członek TOnZ) za popularyzację wiedzy o dziedzictwie kulturowym i zaangażowanie w opiekę nad historycznymi cmentarzami powiatu słupskiego; Janusz Kazimierski (właściciel firmy ZUI ze Słupska, kierownik prac konserwatorskich) za wieloletnie zaangażowanie w realizację zadań związanych z opieką nad zabytkami i wspomaganie działań konserwatorskich w regionie Pomorza Środkowego oraz firma Keim Polska (producent farb i materiałów dedykowanych zabytkom) za wspomaganie działań konserwatorskich w regionie Pomorza Środkowego i zaangażowanie w realizacji technologicznych wyzwań.

W drugim dniu obrad oprócz nagrody „Pomocna Dłoń Zabytkom” Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wręczył przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę „Za Opiekę nad Zabytkami” pani Barbarze Dykier (wójt gminy Słupsk) i pani Ewie Wyrzykowskiej (Stowarzyszenie „Nasza Krępa”). Ich działalność w ramach urzędu i społeczne zaangażowanie w popularyzację i zachowanie dziedzictwa dawnych mieszkańców naszego regionu została nagrodzona najwyższym odznaczeniem ministerialnym.

Uczestnicy konferencji mogli nie tylko zapoznać się z nowinkami materiałowymi i technologicznymi na stoiskach wystawców, ale także wysłuchać prelekcji ich przedstawicieli. Na przykładach realizacji prac przedstawione zostały możliwości technologiczne i materiałowe w celu realizacji wymogów konserwatorskich.

W tegorocznej edycji konferencji przeważała tematyka związana z problemami jakie pojawiają się podczas badań konserwatorskich i samych prac przy zabytkach. Przedstawione zostały różne działania konserwatorskie na przykładzie zabytków w naszym regionie, jak i w całej Polsce. Problematyka zachowania w dobrym stanie technicznym obiektów zabytkowych nie różni się bowiem w zależności od ich lokalizacji. Przyczyny destrukcji bywają w większości przypadków takie same. Niekoniecznie występują w tej samej konfiguracji, ale wyeliminowanie ich może być przeprowadzane na różne sposoby. Te rozwiązania, zależne od czasu i sposobu ich prowadzenia przedstawiły na przykładzie zabytków ruchomych z kościoła p.w. Bożego Ciała pani Marta Bobek (konserwator dzieł sztuki) oraz zabytków ruchomych naszego regionu, pani Katarzyna Batrosiewicz (pracownik WUOZ Delegatura w Słupsku). Natomiast Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, pani Agnieszka Kowalska problematykę działań przy zabytkach nieruchomych na przykładzie wybranych obiektów woj. pomorskiego.

W trakcie wystąpienia pani Marii Rudy (wykładowcy UMK w Toruniu) szczegółowo poznaliśmy możliwości badawcze, przyczyny destrukcji i sposoby ich eliminacji na podstawie prowadzonych działań przy jednej z najstarszych latarni morskich, Latarni w Jarosławiu.

Konferencja była miejscem wskazania nawet tych pozornie nieistotnych dla wielu elementów, jakimi są okna budynków historycznych. Jak ważna i niedoceniana jest ich forma, która uzupełnia , a nawet czasami zastępuje dekoracyjny wygląd słupskich kamienic. Pan Andrzej Jurecki, technolog w swoim wystąpieniu przestrzegał przed pochopnymi decyzjami wymianu zabytkowych okien i wskazywał ich pierwotną, oryginalną formę jako atut zabytkowych budowli.

Podczas obrad uczestnicy konferencji mieli okazję do prowadzenia otwartej dyskusji na temat kondycji dziedzictwa kulturowego w kraju i zabytków w naszym regionie, dostępności nowych technologii w pracach konserwatorskich i remontowych, metodologii badań i ich efektów w służbie konserwatorskiej.

Na konferencji zastanawiano się jak zniszczonym starym obiektom przywracać dawny wygląd. Na pewno potrzebne są do tego sprawdzone technologie i dobre materiały do renowacji. W tym zakresie trafne rozwiązania i dobre rady na specjalnych stoiskach przy konferencji zaproponowały znane firmy – producenci materiałów do naprawy zabytków - KEIM Farby Mineralne z Wrocławia, XELLA z Warszawy, REMMERS z Tarnowa Podgórnego, KABE z Katowic i TECHMA BUDOWA z Gdyni. Przygotowane ekspozycje materiałów budowlanych i konserwatorskich pomocnych, a czasem niezbędnych przy wykonywaniu remontów przy budynkach historycznych spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich, którzy pracują przy odnowie zabytków. Przy okazji można było uzyskać wiele fachowych porad i informacji na temat poszczególnych produktów i sposobu wykonywania prac.

Warto zaznaczyć, że firmy te były zarazem sponsorami konferencji przyczyniając się do promocji idei ochrony zabytków oraz propagowania skutecznych metod i technologii uzdrawiających zniszczone zabytki. Organizatorzy serdecznie dziękują tym firmom za udział w konferencji.

Słupska konferencja jest dobrym przykładem budzenia wrażliwości u wszystkich, którzy stykają się z zabytkami. Nikt nie powinien być obojętny na zabytki, zwłaszcza te które potrzebują remontów i konserwacji, bo one świadczą o naszym pochodzeniu i szacunku do przeszłości.

Organizatorzy postarali się, by uczestnicy obrad otrzymali ciekawie wydane materiały promocyjne o zabytkach. Zdjęcia wykorzystane do tych wydawnictw zostały zrobione w dwóch technikach: współczesnej za pomocą aparatu cyfrowego oraz dawnej, tzw. otworkowej  czyli drewnianą skrzynką z mikroskopijnym otworem zwaną  „camerą obscura”. Zdjęcia są jednobarwne, w sepii korespondującej z przedstawioną tematyką, co dodatkowo powinno skłonić oglądającego do własnej interpretacji. Autorem zdjęć jest Zbigniew Suliga, słupski fotografik należący do Fotoklubu RP. 

Podziękowania za zorganizowanie ciekawej debaty należą się także Urzędowi Miejskiemu w Słupsku za udostępnienie historycznej sali pod obrady, Januszowi Dudzińskiemu, organiście za koncert w kościele pw. św. Jacka, hotelowi Staromiejski za noclegi i restauracji Franciszkańska za posiłki oraz firmie Riwiera za słodki poczęstunek dla uczestników obrad, a kwiaciarni „Cattleya” za przygotowanie pięknej dekoracji kwiatowej.

II Słupska Konferencja dała zachętę, by śladem renowacji podążali też inni użytkownicy zabytków. Każdy, kto chciałby otrzymać istotne informacje może kontaktować się z WUOZ w Słupsku, tel. 59 842 64 34.


Fot. Archiwum WUOZ w Słupsku