Szanowni Przedsiębiorcy,
 
Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa zamierza złożyć projekt w zakresie kształcenia ustawicznego w najbliższym konkursie finansowanym przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego. Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cel szczegółowy: Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne RPO WP 2014-2020.
 
20180917 130230
 
 
Preferowane będą projekty:
 
- ukierunkowane na osoby w wieku 50 lat i więcej o niskich kwalifikacjach zawodowych,
- ukierunkowane na pracowników sektora MŚP oraz podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
- realizowane w porozumieniu z pracodawcami.
 
W ramach projektów będą realizowane:
 
- szkolenia i kursy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), kończące się programem formalnej oceny i certyfikacji zewnętrznej,
- szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego),
- rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym systemem kwalifikacji 
 
W związku z tym zwracam się do P.P. Członków Izby o pilne zgłaszanie w terminie do 31.05.2019r. do Biura Izby (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) swojego zapotrzebowania/sugestii na szkolenia, kursy i studia podyplomowe, które są Państwu niezbędne do podniesienia kwalifikacji Waszych kadr pracowniczych i rozwoju firm. Na pewno umieścimy je w naszym projekcie.
 
Łączę wyrazy szacunku!
 
Wojciech Szulc
Dyrektor Izby