Członkowie Izby zestawienie alfabetyczne

[A] ... [B] ... [C] ... [D] ... [E] ... [F] ... [G] ... [H] ... [I] ... [J] ... [K] ... [L] ... [M] ... [N] ... [O] ... [P] ... [R] ...
[S] ... [T] ... [U] ... [W] ... [Z]

Aby zostać członkiem Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej należy wypełnić deklarację członkowską oraz formularz rejestracyjny i przekazać je do Biura Izby na adres:


Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa
Al. Sienkiewicza 19
76-200 Słupsk.
Dokumenty do pobrania:

  1. ISO FS 02 01 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
  2. ISO FS 02 02 WZÓR UMOWY CZŁONKOWSKIEJ
  3. ISO FS 02 03 FORMULARZ REJESTRACYJNY