Spis treści

Misją Izby jest działalność na rzecz wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, na terenie województwa pomorskiego, a w szczególności na obszarze regionu słupskiego oraz wspieranie wszystkich przedsiębiorstw i przedsiębiorców na zintegrowanym rynku Unii Europejskiej.

Naszym celem jest reprezentowanie zrzeszonych w SIPH podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz wobec tych instytucji i organizacji, które mają wpływ na ich działalność gospodarczą. Cel ten realizujemy m.in. poprzez aktywną współpracę z władzami miasta Słupska, Starostwem Powiatowym oraz gminami regionu słupskiego, jak również z ważnymi lokalnymi instytucjami życia gospodarczego i naukowego.

Ważne miejsce w działaniach SIPH zajmuje integracja środowiska przedsiębiorców i promowanie zasad etyki w biznesie – rozpowszechniamy i propagujemy kodeks etyki w działalności gospodarczej. Promujemy również ideę przedsiębiorczości i wspieramy inicjatywy służące zwalczaniu bezrobocia.


Organizujemy lub współorganizujemy imprezy i przedsięwzięcia promujące lokalny biznes. Przykładem tego są zainicjowane przez Izbę coroczne Słupskie Dni Gospodarki (organizowane wraz z Urzędem Miasta Słupsk) oraz konkurs gospodarczy “Srebrny Niedźwiedź” (impreza zapoczątkowana przez Starostwo Powiatowe w Słupsku). SIPH obejmuje swoim patronatem i wsparciem także wartościowe lokalne inicjatywy medialne oraz społeczne. Z kolei w ramach dorocznej Wigilii Słupskiego Biznesu Izba udziela wsparcia organizacjom charytatywnym z terenu naszego regionu (np. PCK w Słupsku, którego SIPH jest członkiem wspierającym).

Priorytetowym celem Izby są działania na rzecz promocji i utrwalania pozytywnego wizerunku regionu słupskiego. Między innymi temu ma służyć przygotowywany od października 2005 r. “Kalejdoskop Gospodarczy” - elektroniczny biuletyn naszej Izby. Zawiera on bowiem informacje o możliwościach i perspektywach inwestowania w regionie słupskim oraz o lokalnych firmach zainteresowanych współpracą handlową. Inną naszą inicjatywą wydawniczo-promocyjną jest Katalog firm członkowskich SIPH. Ma on formę atrakcyjnej elektronicznej prezentacji - na płycie CD znajdują się dane teleadresowe i profile działalności przedsiębiorstw, jak również szczegółowe informacje o SIPH i jej usługach. Co ważne - całość opracowana jest w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej.


Zrzeszonym w naszej Izbie przedsiębiorstwom zapewniamy szeroką gamę usług i form wsparcia, z których korzystanie jest całkowicie bezpłatne. Poniżej lista najważniejszych z nich:

 1. Poszukiwanie ofert kooperacyjnych i handlowych z wybranej branży na zlecenie przedsiębiorców (nie musisz dzwonić, wyszukiwać - my zrobimy to za Ciebie!).
 2. Opracowywanie list branżowych. Przygotowywanie na podstawie krajowych i zagranicznych baz danych zestawień podmiotów gospodarczych z branży wybranej przez zleceniodawcę (łatwy i pełny dostęp do informacji o potencjalnej konkurencji lub kontrahentach!).
 3. Rozpowszechnianie ofert kooperacyjnych firm zrzeszonych w Izbie, jak również przekazywanie naszym przedsiębiorcom ofert napływających z WEH ambasad, izb regionalnych, izb zagranicznych itp.(docierają do Ciebie atrakcyjne i sprawdzone propozycje współpracy, a za pomocą Izby zwiększasz skuteczność i wiarygodność swoich ofert handlowych!).
 4. Bezpłatna promocja członków, ich produktów i usług w elektronicznym biuletynie SIPH trafiającym do organizacji gospodarczych w całej Polsce, polskich i zagranicznych ambasad, władz samorządowych, potencjalnych partnerów handlowych (za darmo upowszechnisz swoją markę i firmę na terenie całego kraju i Europy!).
 5. Interwencje w imieniu członków w różnego typu urzędach i instytucjach mających wpływ na działalność gospodarczą (zaangażujemy się w Twoje problemy i dzięki możliwościom oraz autorytetowi Izby pomożemy je rozwiązać!).
 6. Rozstrzyganie problemów i kwestii spornych wynikłych w trakcie kontaktów członków z takimi instytucjami jak urzędy skarbowe, ZUS, Urząd Zamówień Publicznych itp. poprzez usługę “Codzienne problemy w pytaniach” (wyślij do nas konkretne pytanie – uzyskasz miarodajną odpowiedź z pewnych źródeł!).
 7. Występowanie z wnioskami odwoławczymi do Urzędu Zamówień Publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (pomożemy Ci się skutecznie odwołać od niekorzystnej decyzji!).
 8. Udzielanie rekomendacji członkom Izby na ich wniosek (takich referencji wymaga wielu partnerów handlowych, szczególnie zagranicznych!).
 9. Organizacja szkoleń, seminariów i spotkań informacyjnych pomocnych w prowadzeniu przedsiębiorstwa (bezpłatnie lub za symboliczną kwotę uzyskujesz dostęp do specjalistycznej wiedzy!).
 10. Legalizacja dokumentów (niezbędna przy kontaktach handlowych z zagranicznymi firmami!).
 11. Desygnowanie członków Izby do różnego typu wyróżnień, konkursów i plebiscytów gospodarczych (tylko taka organizacja jak Izba ma prawo nominowania do najważniejszych nagród! Zyskujesz możliwość uzyskania prestiżowych tytułów i certyfikatów!).
 12. Promowanie firm członkowskich poprzez izbowe wydawnictwa, katalogi i stronę internetową, poprzez kontakty z lokalnymi mediami (reklamujemy tylko nasze firmy i dbamy o ich atrakcyjny wizerunek!).
 13. Dostarczanie na bieżąco drogą elektroniczną ważnych dla przedsiębiorców informacji (nie przegapisz żadnych ważnych wiadomości, zawsze będziesz lepiej niż inni poinformowany!).
 14. Izbowy punkt konsultacji europejskiej, w którym członkowie mogą uzyskać informacje o: dostępnych aktualnie funduszach strukturalnych, zasadach przyznawania dotacji, zasadach tworzenia projektu i wypełniania wniosku. Mogą również otrzymać materiały i formularze niezbędne przy tworzeniu projektu i aplikowaniu o dotacje (z nami łatwo przyswoisz skomplikowaną tematykę funduszy unijnych, będziesz konkretnie wiedział co i jak!).
 15. Udzielanie informacji o rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej poza granicami Polski. Dostarczanie wiedzy na temat regulacji prawnych obowiązujących w innych krajach i istniejących tam perspektywach oraz potencjalnych zagrożeniach (pomożemy Ci założyć firmę za granicą lub zaistnieć skutecznie ze swoimi produktami i usługami na obcych rynkach!).
 16. Informowanie o imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą. Informacja obejmuje ponadto dostarczenie kompletu materiałów pozwalających na udział w wybranej imprezie (wiesz dokładnie na jakie targi i kiedy warto jechać!).
 17. Organizacji przyjazdowych i wyjazdowych misji gospodarczych, także połączonych z udziałem w targach i wystawach (załatwiamy wszelkie formalności, pomagamy uzyskać dofinansowanie uczestnictwa ze środków UE!)