Spis treści

Organizujemy lub współorganizujemy imprezy i przedsięwzięcia promujące lokalny biznes. Przykładem tego są zainicjowane przez Izbę coroczne Słupskie Dni Gospodarki (organizowane wraz z Urzędem Miasta Słupsk) oraz konkurs gospodarczy “Srebrny Niedźwiedź” (impreza zapoczątkowana przez Starostwo Powiatowe w Słupsku). SIPH obejmuje swoim patronatem i wsparciem także wartościowe lokalne inicjatywy medialne oraz społeczne. Z kolei w ramach dorocznej Wigilii Słupskiego Biznesu Izba udziela wsparcia organizacjom charytatywnym z terenu naszego regionu (np. PCK w Słupsku, którego SIPH jest członkiem wspierającym).

Priorytetowym celem Izby są działania na rzecz promocji i utrwalania pozytywnego wizerunku regionu słupskiego. Między innymi temu ma służyć przygotowywany od października 2005 r. “Kalejdoskop Gospodarczy” - elektroniczny biuletyn naszej Izby. Zawiera on bowiem informacje o możliwościach i perspektywach inwestowania w regionie słupskim oraz o lokalnych firmach zainteresowanych współpracą handlową. Inną naszą inicjatywą wydawniczo-promocyjną jest Katalog firm członkowskich SIPH. Ma on formę atrakcyjnej elektronicznej prezentacji - na płycie CD znajdują się dane teleadresowe i profile działalności przedsiębiorstw, jak również szczegółowe informacje o SIPH i jej usługach. Co ważne - całość opracowana jest w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej.