Spis treści

ZARZĄD IZBY


Jan Czechowicz
Prezes
Właściciel PLASMET Jan Czechowicz
www.plasmet.com.pl


Jan Dobrzyń 
Wiceprezes
Właściciel PHU MARBUD
www.marbud.slupsk.pl


Ewa Krzaczkowska
Skarbnik
Dyrektor Słupskiego Inkubatora Technologicznego w Słupsku

www.sit.slupsk.pl


Eugeniusz Szydło
Sekretarz
Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego IZO-METAL SZYDŁO
www.izometal.pl


Marek Jastrzębski
Członek Zarządu
Właściciel PPH MAKRO-HURT