Spis treści

RADA IZBY

Jerzy Bury
Przewodniczący
Właściciel PPHU EKO-PLAST Jerzy Bury
www.ekoplast.pl


dr hab.inż., prof.nadzw. Zbigniew Osadowski
Wiceprzewodniczący
Rektor Elekt Akademii Pomorskiej w Słupsku
www.apsl.edu.pl


Wiesław Staniuk
Wiceprzewodniczący
Prezes STANMET Sp. z o.o.
www.stanmet.pl


Aleksandra Szewczyk
Sekretarz
Właścicielka Foton
www.foton-oze.pl


Robert Firkowski
Członek Rady
Właściciel FIRA Robert Firkowski
www.firedart.pl


Wiesław Furmańczak
Członek Rady
Prezes FURGES Sp. z o.o.
www.furges.pl


Andrzej Wójtowicz 
Członek Rady
Prezes WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
www.wodociagi.slupsk.pl


ZARZĄD IZBY


Jan Czechowicz
Prezes
Właściciel PLASMET Jan Czechowicz
www.plasmet.com.pl


Jan Dobrzyń 
Wiceprezes
Właściciel PHU MARBUD
www.marbud.slupsk.pl


Ewa Krzaczkowska
Skarbnik
Dyrektor Słupskiego Inkubatora Technologicznego w Słupsku

www.sit.slupsk.pl


Eugeniusz Szydło
Sekretarz
Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego IZO-METAL SZYDŁO
www.izometal.pl


Marek Jastrzębski
Członek Zarządu
Właściciel PPH MAKRO-HURT


 

DYREKTOR BIURA

Ryszard Kurpiel


KOMISJA REWIZYJNA

 

Roman Małkiewicz
Przewodniczący
Właściciel Zakładu Usług Inwestycyjnych SUMABUD Roman Małkiewicz Sp. Jawna
www.sumabud.pl


Marcin Kobyliński
Wiceprzewodniczący
Właściciel Biura Prawnego Macieja Kobylińskiego
www.uniqa.pl


Krzysztof Rosiński
Sekretarz
Właściciel MULTI FINANCE SERVICE Partner Franczyzowy mBank


SĄD KOLEŻEŃSKI


Stanisław Cioczek
Przewodniczący
Dyrektor Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych CE-STA


Mariusz ChmielTadeusz Micuński
Prezes
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku