Spis treści

SĄD KOLEŻEŃSKI


Stanisław Cioczek
Przewodniczący
Dyrektor Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych CE-STA


Alicja Puchala
Członek Sądu Koleżeńskiego
Właścicielka firmy Ubezpieczenia na życie Alicja Puchala                                                                             

www.aviva.pl


Tadeusz Micuński
Członek Sądu Koleżeńskiego
Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku

www.zdz.slupsk.pl