1. RADA ARBITRAŻOWA

Krzysztof Lasoń – Przewodniczący

Bogdan Siemaszko – Członek

Edmund Zmuda Trzebiatowski – Członek

Marek Zubka – Członek

Zbigniew Wojciech Kowalski – Członek

2. ZARZĄD SĄDU

Jędrzej Kowalski – Prezes

Sławomir Gutowski - Sekretarz