1. RADA ARBITRAŻOWA

Zbigniew Wojciech Kowalski – Przewodniczący

Bogdan Siemaszko – Członek

Edmund Zmuda Trzebiatowski – Członek

Marek Zubka – Członek

Krzysztof Lasoń – Członek

2. ZARZĄD SĄDU

Lech Feder – Prezes

Sławomir Gutowski - Sekretarz