Od kilku dni prowadzone są rozmowy pomiędzy przedstawicielami lokalnego samorządu i Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej reprezentującej słupskich przedsiębiorców. Przedmiotem rozmów są ryzyka gospodarcze i społeczne wywołane sytuacją w jakiej znaleźliśmy się z powodu trwającej epidemii koronawirusa - napisali we wspólnym liście Krystyna Danilecka-Wojewódzka i Robert Firkowski.  >>>czytaj więcej