Powiat Słupski zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

    Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa przekłada termin

szkolenia pt.: „Nowe zasady ochrony danych osobowych zgodnie z RODO”.

Szkolenie, które miało się odbyć w lipcu br. z uwagi na kolidowanie z wakacyjnymi wyjazdami odbędzie się w późniejszym terminie.

Nowy termin po uzgodnieniu z Kancelarią Prawną zostanie zamieszczony na FB i stronie internetowej Izby.

Za utrudnienia przepraszamy!

Szanowni Państwo

Członkowie Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

 

Podobnie jak w roku ubiegłym organizujemy wspólne wydanie dla chętnych 12 firm zestawu kalendarzy na 2019 rok. Proponujemy opracowanie i wydanie zestawu kalendarzy.

    Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku przygotowuje bazę firm zainteresowanych współpracą w zakresie dokształcania praktycznego kadry akademickiej oraz efektywnej realizacji praktyk studenckich. Jest to związane z realizacją projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”.

statuetka

Konkurs „Lider Promocji Słupskiej Gospodarki – Srebrny Niedźwiedź 2018” organizowany od roku 1998 jest jedną z ważniejszych imprez, która ma na celu promocję regionalnych przedsiębiorców.

Początkowo Srebrne Niedźwiedzie wręczano w ośmiu kategoriach: menedżer, firmy średnie, mikro, małe, media, instytucje okołobiznesowe, gospodarstwo rolne i turystyka wiejska. W 2009 roku podjęto decyzję o organizowaniu konkursu co dwa lata i w tegorocznej szesnastej edycji konkursu przedsiębiorcy będą rywalizować w sześciu kategoriach, które zostały zmodyfikowane, tak aby dopasować je do oferowanych produktów i usług w naszym regionie, są to: mikro- i małe przedsiębiorstwa, średnie i duże przedsiębiorstwa, zakłady rzemieślnicze, gospodarstwa turystyki wiejskiej, menedżer słupskiej gospodarki i gospodarczy debiut.

20180529 130416

     29 maja 2018 roku odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na Region Słupski. Poza delegatami w oficjalnej części spotkania wzięli udział przedstawiciele władz miasta Słupska i powiatu słupskiego oraz urzędów i instytucji, które na co dzień współpracują z naszą Izbą w wielu dziedzinach gospodarki. Obecni byli m.in. Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska oraz Beata Chrzanowska – Przewodnicząca Rady Miasta Słupska, Zdzisław Kołodziejski – Starosta Powiatu Słupskiego, Kazimierz Kleina – Senator RP i Paweł Kądziela - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Na Pomorzu wkrótce powstanie Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości. Jest to partnerska inicjatywa, której celem jest rozwój programu Przemysł 4.0 i promowanie wykorzystania nowych technologii przez polskie przedsiębiorstwa.

W dniu 11 maja 2018r. w Koszalinie Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym podpisała umowę o współpracy z Politechniką Koszalińską, Miastem Koszalin oraz Parkiem Technologicznym z Koszalina. Następnym krokiem będzie określenie ram współdziałania w dążeniu do wykorzystania wzajemnie uzupełniających się zasobów i kompetencji celem wsparcia przedsiębiorstw w regionie w procesie transformacji cyfrowej. Obszarem działania Centrum jest Pomorze Środkowe ze szczególnym uwzględnieniem powiatów objętych zasięgiem Słupskiej SSE.

W tym samym czasie nasz region wizytował Pan Andrzej Soldaty, lider projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Andrzej Soldaty w 2016r. utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0”. Jest to ruch społeczny skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, który inicjuje, wspomaga i prowadzi działania na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego. Podczas wizyty na Pomorzu Środkowym Pan Soldaty odwiedził firmy ze Słupskiej SSE: Q4Glass w Koszalinie i Kronospan w Szczecinku, pracownie i laboratoria Politechniki Koszalińskiej, w tym Centrum Druku 3D oraz Pracownię Automatyki Robotyki i Systemów Wizyjnych w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

W dniu 27.04.2018 roku, w hali „Gryfia” w Słupsku odbyły się III Targi Pracy pn. „Edukacja i Praca – Spotkanie Aktywnych”. Targi zorganizowała Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, Urzędem Gminy w Słupsku, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku i Akademią Pomorską w Słupsku. W imieniu organizatorów targi otworzył Przewodniczący Rady Izby Jerzy Bury wspólnie z Beatą Chrzanowską, Przewodniczącą Rady Miasta w Słupsku.

IMG 4212 11

W dniu 19.04.2018r. w godzinach 11.00 - 13.00 w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, al. Sienkiewicza 19 w Słupsku odbyło się szkolenie nt. inwestowania      w zakresie funduszy emerytalnych.

Tematem spotkania zorganizowanego przez firmę Ubezpieczenia na Życie - Alicja Puchala, które prowadził Jarosław Olszak – Regionalny Menedżer ds. Wsparcia Marketingowego z oddziału AVIVA w Poznaniu były m.in. zagadnienia:

- „Nowoczesne programy Motywacyjne dla Pracowników Firm”

- Pracownicze Programy Emerytalne PPE

- Pracownicze Programy Kapitałowe PPK

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm oraz indywidualne osoby zainteresowane ww. problematyką, którzy poszerzyli swoją wiedzę o formach inwestowania.20180419 1115041

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy przygotowania III edycji targów "Edukacja i Praca - Spotkanie Aktywnych". Targi odbędą się 27.04.2018r. o godz 10.00 - 15.00 w Hali Gryfia w Słupsku. Więcej informacji w załączeniu.

Wśród wystawców będą firmy poszukujące pracowników w różnych zawodach i specjalnościach. W związku z tym na targi zapraszamy:

- osoby poszukujące pracy w różnych zawodach o różnym stopniu kwalifikacji,

- obcokrajowców posiadających zezwolenie na pobyt i pracę w woj. pomorskim,

- osoby zarejestrowane w urzędach pracy,

- studentów także zagranicznych z Akademii Pomorskiej w Słupsku i innych uczelni,

- młodzież podejmującą decyzję o rozpoczęciu nauki w szkołach branżowych,

- emerytów i rencistów poszukujących pracy zleconej,

Dodatkowo udział w targach takich instytucji, jak PUP, WUP, ZUS, PIP, PZU oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wzbogaci nasze targi o wszystkie informacje pożądane na rynku pracy.

Dla firm wystawiających się, targi będą też okazją do promocji działalności, rozwoju branż, powstawania nowych zawodów oraz tworzenia nowych stanowisk pracy. Jesteśmy przekonani, że nasze targi przyniosą Państwu wiele korzyści.

Zgłoszenie na targi należy przesłać do dnia 06.04.2018r.