20180529 130416

     29 maja 2018 roku odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na Region Słupski. Poza delegatami w oficjalnej części spotkania wzięli udział przedstawiciele władz miasta Słupska i powiatu słupskiego oraz urzędów i instytucji, które na co dzień współpracują z naszą Izbą w wielu dziedzinach gospodarki. Obecni byli m.in. Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska oraz Beata Chrzanowska – Przewodnicząca Rady Miasta Słupska, Zdzisław Kołodziejski – Starosta Powiatu Słupskiego, Kazimierz Kleina – Senator RP i Paweł Kądziela - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Na Pomorzu wkrótce powstanie Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości. Jest to partnerska inicjatywa, której celem jest rozwój programu Przemysł 4.0 i promowanie wykorzystania nowych technologii przez polskie przedsiębiorstwa.

W dniu 11 maja 2018r. w Koszalinie Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym podpisała umowę o współpracy z Politechniką Koszalińską, Miastem Koszalin oraz Parkiem Technologicznym z Koszalina. Następnym krokiem będzie określenie ram współdziałania w dążeniu do wykorzystania wzajemnie uzupełniających się zasobów i kompetencji celem wsparcia przedsiębiorstw w regionie w procesie transformacji cyfrowej. Obszarem działania Centrum jest Pomorze Środkowe ze szczególnym uwzględnieniem powiatów objętych zasięgiem Słupskiej SSE.

W tym samym czasie nasz region wizytował Pan Andrzej Soldaty, lider projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Andrzej Soldaty w 2016r. utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0”. Jest to ruch społeczny skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, który inicjuje, wspomaga i prowadzi działania na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego. Podczas wizyty na Pomorzu Środkowym Pan Soldaty odwiedził firmy ze Słupskiej SSE: Q4Glass w Koszalinie i Kronospan w Szczecinku, pracownie i laboratoria Politechniki Koszalińskiej, w tym Centrum Druku 3D oraz Pracownię Automatyki Robotyki i Systemów Wizyjnych w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

W dniu 27.04.2018 roku, w hali „Gryfia” w Słupsku odbyły się III Targi Pracy pn. „Edukacja i Praca – Spotkanie Aktywnych”. Targi zorganizowała Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, Urzędem Gminy w Słupsku, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku i Akademią Pomorską w Słupsku. W imieniu organizatorów targi otworzył Przewodniczący Rady Izby Jerzy Bury wspólnie z Beatą Chrzanowską, Przewodniczącą Rady Miasta w Słupsku.

IMG 4212 11

W dniu 19.04.2018r. w godzinach 11.00 - 13.00 w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, al. Sienkiewicza 19 w Słupsku odbyło się szkolenie nt. inwestowania      w zakresie funduszy emerytalnych.

Tematem spotkania zorganizowanego przez firmę Ubezpieczenia na Życie - Alicja Puchala, które prowadził Jarosław Olszak – Regionalny Menedżer ds. Wsparcia Marketingowego z oddziału AVIVA w Poznaniu były m.in. zagadnienia:

- „Nowoczesne programy Motywacyjne dla Pracowników Firm”

- Pracownicze Programy Emerytalne PPE

- Pracownicze Programy Kapitałowe PPK

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm oraz indywidualne osoby zainteresowane ww. problematyką, którzy poszerzyli swoją wiedzę o formach inwestowania.20180419 1115041

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy przygotowania III edycji targów "Edukacja i Praca - Spotkanie Aktywnych". Targi odbędą się 27.04.2018r. o godz 10.00 - 15.00 w Hali Gryfia w Słupsku. Więcej informacji w załączeniu.

Wśród wystawców będą firmy poszukujące pracowników w różnych zawodach i specjalnościach. W związku z tym na targi zapraszamy:

- osoby poszukujące pracy w różnych zawodach o różnym stopniu kwalifikacji,

- obcokrajowców posiadających zezwolenie na pobyt i pracę w woj. pomorskim,

- osoby zarejestrowane w urzędach pracy,

- studentów także zagranicznych z Akademii Pomorskiej w Słupsku i innych uczelni,

- młodzież podejmującą decyzję o rozpoczęciu nauki w szkołach branżowych,

- emerytów i rencistów poszukujących pracy zleconej,

Dodatkowo udział w targach takich instytucji, jak PUP, WUP, ZUS, PIP, PZU oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wzbogaci nasze targi o wszystkie informacje pożądane na rynku pracy.

Dla firm wystawiających się, targi będą też okazją do promocji działalności, rozwoju branż, powstawania nowych zawodów oraz tworzenia nowych stanowisk pracy. Jesteśmy przekonani, że nasze targi przyniosą Państwu wiele korzyści.

Zgłoszenie na targi należy przesłać do dnia 06.04.2018r.

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z partnerami zapraszają przedsiębiorców do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

Zakres tematyczny spotkania:

Podczas spotkania eksperci Ernst & Young omówią tematy związane z aktualnie uchwalanymi przepisami prawnymi dotyczącymi zmiany zasad udzielania pomocy publicznej na realizację nowych projektów inwestycyjnych. Zmiany te rozszerzają działalność stref ekonomicznych na terytorium całej Polski, stąd też o wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełnią określone kryteria ilościowe i jakościowe, planujący nową inwestycję także na swoich gruntach. O tym i o wielu innych tematach będzie można dowiedzieć się podczas niniejszego seminarium.

Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie Pani Teresa Korycińska, która w latach 1995-2016 pełniła funkcję wicedyrektora w Ministerstwie Gospodarki, odpowiadająca za funkcjonowanie polskich specjalnych stref ekonomicznych
i tworzenie regulacji prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej dla firm. Obecnie jest doradcą w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Ernst & Young.

 

Program seminarium dostępny jest na: https://www.sse.slupsk.pl/index.php/pl/homepage-mainmenu/aktualnosci/1670-2018-04-18-seminarium-do-przedsiebiorcow

Życzenia Wielkanocne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 1095828 z Bazy konkurencyjności z dnia 27032018 1 1

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 1089159 z Bazy Konkurencyjności z dnia 06032018 1

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 1066962 z Bazy Konkurencyjności z dnia 06022018 1