W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw z 2017r poz.1380 nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy rozpoczyna przyjmowanie wniosków: o przyznanie ze środków Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej, wnioski w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych  i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu ( na nowo opracowanych przez urząd drukach). 

    Oferta skierowana do Przedsiębiorców wpisuje się w założenia rządowego programu „Praca dla więźniów”. W ramach podejmowania przez Służbę Więzienną działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych, ekonomicznych istnieje możliwość zatrudniania, między innymi przez prywatnych przedsiębiorców osób pozbawionych wolności odbywających karę w zakładach karnych i aresztach śledczych a zatrudnienie skazanych wiąże się z szeregiem ulg i korzyści dla przedsiębiorców.

 

 

    Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem praktycznych umiejętności w zakresie obsługi biurowej do odbycia stażu w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Zapewniamy dobre warunki i szeroki zakres kompetencji.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie z Funduszy Europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2017 roku”.

    Uprzejmie informujemy, że na terenie jednostki penitencjarnej Oddziału Zewnętrznego w Ustce jest możliwość ulokowania i zorganizowania drobnej pracy nakładczej (np. skręcanie czy składanie wieszaków, długopisów, uchwytów, zawiasów przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności). Jednostka ma możliwości wygospodarowania i udostępnienia pomieszczenia do wykonywania tego typu pracy i drobnej produkcji.

    W dniach 20-22 czerwca 2017 roku w Rawie Mazowieckiej odbył się organizowany corocznie od 2005 roku Kongres Przemysłu Motoryzacyjnego pn. „AutoEwent 2017”, w którym wzięło udział ponad 300 firm i przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej z całej Polski oraz liczne firmy zagraniczne współpracujące z polskim przemysłem motoryzacyjnym.

    5 czerwca 2017 roku w Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się Gala 18. edycji konkursu „Gryf Gospodarczy” organizowanego pod auspicjami Marszałka Województwa Pomorskiego.